مقالات واریس

کلاسهای فشار و مورد استفاده – اندیکاسیون

کلاش فشار اندیکاسیون
۱۰-۲۰ میلی متر جیوه
 • احساس سنگینی و خستگی در پاها
 • رگهای واریسی کوچک در دوران بارداری
 • رگهای واریسی کوچک بدون ورم
 • پیشگیری از ایجاد لخته و آمبولی در بیماران بی حرکت
 • پیشگیری از اختلالات وریدی در حین سفر
۲۰-۳۰ میلی متر جیوه
 • واریس شدیدتر در دوران بارداری
 • رگهای واریسی با ورم
 • کسانی که سابقه لخته در عروق سطحی و یا عمقی خود داشته اند
 • بعد از جراحیهای وریدی مانند اسکلروتراپی و دیگر جراحیها
 • نارسایی وریدی مزمن
 • جلوگیری از عود زخمهای التیام یافته
 • جلوگیری از DVT و ورم
 • سندروم پست ترومبوتیک PTS
 • پیشگیری از PTS
 • ادم پست تروماتیک
۳۰-۴۰ میلی متر جیوه
 • واریس شدید به همراه ورم زیاد
 • نارسایی شدید و مزمن وریدی
 • درمان زخمهای واریس و زخمهای عود کننده
 • لنف ادم
>40 میلی متر جیوه
 • سندروم شدید پست ترومبوتیک
 • لنف ادم های سخت

لازم به ذکر است که کلاس فشارهای توصیه شده، بسته به تشخیص پزشک متخصص و درمانگر موردنظر قابل تغییر است. در برخی از  مراکز پزشکی و درمانی کشور آمریکا بعد از جراحی های وریدی، کلاس فشار ۳ توصیه می گردد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید