مقالات واریس

فشار درمانی

فشار درمانی یعنی اعمال مکانیکی فشار از خارج بروی پا بوسیلۀ یک بافت کشی.

جوراب طبی با فشار کاهشی استاندارد، که بیشترین فشار را در ناحیۀ مچ پا وارد کرده و هر چه به سمت بالای ران می رویم از درجه فشار کاسته می شود، به برگشت خون وریدی کمک کرده، باعث کاهش فشار داخل وریدی شده، از استاز خون در وریدها و تغییر شکل دیوارۀ آنها جلوگیری کرده و با کمک به بدن در برگرداندن خون وریدی به سمت قلب در جهت مخالف نیروی جاذبۀ زمین، موجب تسکین درد و برطرف شدن احساس سنگینی پاها می شود.

این نوع درمان بدلایل زیر توسط پزشک متخصص توصیه می شود:

 • درمان فلبیتیس
 • درمان لخته
 • مراقبتهای پس از انواع جراحیهای وریدی مانند اسکلروتراپی
 • تسکین علائم ناشی از نارسایی های وریدی مزمن، سنگینی پاها، رگهای واریسی، ورم و زخم
 • جهت پیشگیری از نارساییهای وریدی در حین بارداری
 • پیشگیری از نارساییهای وریدی مخصوص افراد مستعد.
 • پیشگیری از ورم پاها و در نتیجه بروز اختلالات وریدی بدلیل سفرهای طولانی مدت

در صورت اطمینان از ابتلا نبودن به انواع بیماریهای شریانی، شما می توانید کلاس فشار یک این جوراب واریس را برای پیشگیری از هر نوع اختلال عروقی همواره بپوشید.

براساس نوع بیماری، فشار درمانی با درجات مختلف فشار، بصورت استفاده از انواع جورابها و یا بانداژ، توسط پزشک متخصص توصیه می گردد. قطعاً پوشیدن جوراب می تواند نسبت به بانداژ بستن برای بیمار راحتتر باشد. سیگواریس در مدلهای مختلف تمامی درجات فشار لازم را عرضه می کند.

چند اصل مهم در فشار درمانی

 • اهمیت فشار درمانی صحیح بر اعمال فشار بصورت کنترل شده بروی پاها استوار است. واحد اندازه گیری این فشار میلیمتر جیوه (mmHg) یا هکتو پاسکال (hPa) می باشد. هر ۱ میلیمتر جیوه معادل ۱.۳۳ هکتوپاسکال است.
 • فشار کنترل شده تنها می تواند با استفاده یا پوشیدن محصول طبی مناسب بدست آید. این محصول طبی مناسب همان جوراب درمانی و یا بانداژ است. هر دو باید تمامی مشخصات دقیق و مورد نیاز را داشته باشند. به این نوع محصولات اورتز هم می گویند به این معنی که وظیفۀ آنها ساپورت و تقویت قسمتی از بدن است و قرار نیست مانند پروتز ها جایگزین عضوی از بدن شوند.
 • عملکرد این نوع محصولات، مکانیکی است. بواسطه انقباض انبساطات و کشیدگیهای بافت فشاری بروی بدن اعمال فشار می شود و فشار بوجود آمده بطور غیر مستقیم به سیستم عروقی منتقل می گردد.
 • یکی از دیگر اصول مهم فشار درمانی این است که فشار اعمال شونده باید در مقابل فشار افزایش یافتۀ غیر طبیعی بوجودآمده در وریدها بدنبال یک اختلال وریدی، قرارگیرد و غالب شود.
 • فشار در ناحیۀ مچ پا، حول قوزک بیشترین شدت را دارد. بافت فشاری نیز باید در این محل فشار متقابلی با بیشترین شدت ایجاد کند. قسمت مچ پا واقعا مهم است.
 • فشار، کاهشی است. جهت جرکت جریان خون باید بدرستی درنظر گرفته شود. در نتیجه لازم است در راستای جهت حرکت خون از میزان فشار کاسته شود. پس یکی از ویژگیهای مهم این نوع محصولات باید توانایی کاهش فشار درجه بندی، بسته به کلاس فشارهای مختلف، باشد.
 • فشار توسط دو عامل زیر تعیین می شود:
 • نیروی الاستیک وارد شده از سمت بافت طبی
 • شکل و قالب بیرونی پا: فشاری که به پا وارد می شود به انحنا و شکل موضعی پا بستگی دارد (قانون لاپلاکا). بنابراین جوراب طبی، در حاشیۀ تیبیال و تاندون آشیل فشار بیشتر و بر قسمتهای بیرونی پا فشار کمتری وارد می کند. پایین مچ یعنی درست زیر استخوان قوزک، روی پا فشاری وارد نمی شود چرا که بدلیل برآمدگی قوزک، بافت طبی اصلاً ناحیه زیر آن را لمس هم نمیکند.

اثرات فشار درمانی

اثرات همودینامیکی

 • سرعت جریان حرکت خون وریدی را افزایش می دهد.
 • از حجم خون مانده در وریدها می کاهد.
 • رفلاکس خون را در وریدهای نارسای سطحی و یا عمقی کاهش می دهد.
 • از فشار وریدی که بدلیل اختلالات وریدی بطور غیر طبیعی افزایش یافته، می کاهد.

اثرات فشار درمانی بروی بافتها

 • باعث فروکش کردن ورم و ادم بافتی می گردد.
 • جذب مواد زاید ستوپلاسمی از فضاهای میان بافتی را افزایش می دهد.
 • از التهاب می کاهد.
 • پروسه ترمیم را تقویت می کند.
 • باعث بهبود عملکرد و حرکت تاندونها و مفاصل می شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید