بیماریهای حاد وریدی

فلبیت، ایجاد لخته دروریدهای عمقی و آمبولی ریه، خطرناکترین این نوع بیماریها هستند. این مشکلات معمولاً بدون علائم مشخص اولیه رخ میدهند و یا بلافاصله پس از جراحیهایی مانند جراحیهای مفصل ران، اما میتوانند بدنبال اختلالات مزمن وریدی نیز ایجاد شوند.

ادامه مطلب

وریدهای واریسی

وریدهای واریسی به آن دسته از سیاهرگهای گفته میشود که بلند و پیچ و تاب خورده شده اند. این عنوان عموماً جهت توضیح واریس در پاها استفاده میشود هرچند در اعضای دیگر بدن نیز ممکن است دیده شوند. درون وریدها دریچه های لانه کبوتری وجود دارند که از برگشت خون به سمت پایین جلوگیری میکنند.

ادامه مطلب

مناسب ترین ورزش ها برای درمان واریس

واریس بیماری است که در اثر نارسایی در دریچه‌های سیاهرگ‌ها رخ می‌دهد و منجر به تورم و برآمدگی رگ‌ها خواهدشد. این عارضه معمولاً در پایین ساق پا، پشت زانو و قوزک رخ می‌دهد و باعث بد منظرگی و درد شدید شده و حتی در مواردی اجازه‌ی رسیدن مواد مغذی به پوست و ماهیچه‌ها را نمی‌دهد.

ادامه مطلب