C1 C2 C3 C4 C5 C6
کلاس فشار کلاس فشار 1
18-21 mmHg
کلاس فشار 2
23-32 mmHg
کلاس فشار 2
23-32 mmHg
کلاس فشار 2 یا 3
به تشخیص پزشک
23-32 mmHg
34-46 mmHg
کلاس فشار 3
34-46 mmHg
کلاس فشار 3
34-46 mmHg
علائم بیماری سیاهرگ های تارعنکبوتی شکل و بنفش رنگ وریدهای گشاد شده و برجسته قابل لمس ورم  گوده گذار تصلب و سفتی پوست
(آتروفی بلانش – کرونا فلبکتیکا – تغییر رنگ پوست)
نشانه هایی از زخم های واریس یا زخم های واریس قبلی که ترمیم شده اند زخم واریس فعال خروج ترشحات از محل زخم
جورابهای موجود CO1
TFS1
CO2
TFS2
503
CO2
503
503
504
504 504

 سیاهرگ های تار عنکبوتی شکل و بنفش رنگ

وریدهای گشاد شده و برجسته قابل لمس

ورم  گوده گذار

تصلب و سفتی پوست (آتروفی بلانش – کرونا فلبکتیکا – تغییر رنگ پوست)

نشانه هایی از زخمهای واریس یا زخمهای واریس قبلی که ترمیم شده اند

زخم واریس فعال، خروج ترشحات از محل زخم

* جورابهای درمانی (دارای چهار کلاس فشار مختلف میباشند. منظور از کلاس فشار، میزان فشاری است که از طرف بافت جوراب به پا وارد میشود و با توجه به نوع و وخامت بیماری، تجویز میگردد.)

کلاس فشار نوع تجویز توضیحات
کلاس فشار 1  (18-21 mmHg) • پیشگیری از اختلالات و نارساییهای وریدی در بیمارن در معرض خطر
• به هنگام خستگی و سنگینی پاها
• واریسهای خفیف در طول حاملگی
• واریس خفیف بدون ادم قابل توجه
• پیشگیری از ایجاد ترومبوز و آمبولی در بیماران بی تحرک
• پیشگیری از سندرم economy-class در پروازهای طولانی
• نارساییهای مزمن وریدی (C1 از دسته بندی CEAP)
جورابهای سیگواریس موجود در کلاس فشار 1: کتان C01 (از الیاف نخ پنبه در انواع زیر زانو و بالای ران)، تاپ فاین سلکت  TFS1 (از جنس الاستان و پلی آمید در انواع زیر زانو و بالای ران)، کامفورت CF1 (از جنس پلی آمید و الاستان فقط شلواری)
کلاس فشار 2 (23-32  mmHg)  • واریسهای شدیدتر در طول حاملگی
• واریسهایی با ادم خفیف
• بعد از ترومبوفلبیت وریدهای عمقی و سطحی
• نارسایی مزمن وریدی (C4-C2 از دسته بندی CEAP)
• برای ادامۀ موفقیت درمان بعد از اسکلروتراپی یا جراحیهای دیگر وریدی
• بعد از التیام زخمهای وریدی در نارساییهای مزمن (C5)
• در DVT بمنظور جلوگیری یا کنترل PTS (سندرم پست ترومبوتیک)، بعد از تکمیل درمانهای اولیه
جورابهای سیگواریس موجود در کلاس فشار 2: ترادیشنال 503 (در بافت جوراب ترادیشنال از کائوچوی طبیعی استفاده میشود  در انواع زیر زانو، بالای زانو، بالای ران و شلواری.) کتان C02 (از الیاف نخ پنبه در انواع  زیر زانو و بالای ران)، تاپ فاین سلکت  TFS2 (از جنس الاستان و پلی آمید در انواع زیر زانو و بالای ران)، کامفورت CF2 (از جنس پلی آمید و الاستان فقط شلواری)
کلاس فشار 3 (34-46 mmHg)  • واریس با ادم قابل توجه
• نارسایی مزمن وریدی پیشرفته (مرحله 2 و 3) (C6-C3 از دسته بندی CEAP)
• بعد از التیام زخمهای وخیم و عود کننده
• ورم ایجاد شده پس از ضربه
• لنف ادم برگشت پذیر
جورابهای سیگواریس موجود در کلاس فشار 3: ترادیشنال 504 (در بافت جوراب ترادیشنال از کائوچوی طبیعی استفاده میشود  در انواع زیر زانو، بالای زانو، بالای ران)
کلاس فشار 4 (بالاتر از 49 میلیمتر جیوه) کلاس فشار 4 بصورت سفارشی از کائوچوی طبیعی بافته میشود. بدلیل مشکلات واردات کالای تک، و مدت زمان طولاتی، میتوان از پوشیدن دو جوراب واریس بروی همدیگر، یکی کلاس فشار یک و دیگری دو، فشار مورد نیاز را به شرط تشخیص پزشک متخصص تامین نمود.

نکات مهم:

  • مهمترین مسأله، اندازه گیری صحیح است.
  • به هنگام پوشیدن جوراب، از دستکشهای پلاستیکی استفاده شود.
  • چین خوردگیهای ایجاد شده بهنگام پا کردن باید محو شوند.
  • لازم است جوراب سیگواریس را بلافاصله پس از بیدار شدن بپا کرد یعنی زمانیکه پا استراحت کرده و ورم ندارد.
  • هنگام خوابیدن جورابها را باید درآورد